Medisch Woordenboek

More Het Medisch Woordenboek bevat een index van ca. 12.000 medische termen met voor zowel professionals als patiënten heldere uitleg zonder ingewikkeld taalgebruik. Als start voor een nader onderzoek of als antwoord op een vraag. De app bevat tevens 100-en relevante verwijzingen naar websites..In Nederland is dit woordenboek medio december 2011 gelanceerd en werd direct binnen de sectie ‘geneeskunde’ de meest gedownloade betaalde app en behoort tot de top-10 meest populaire medische apps. U navigeert eenvoudig in de app door een autotekst gestuurd menu. De uitleg van deze medische termen is opgesteld door Medica Press, een Zwitsers consortium van medische specialisten en artsen die al ruim 30 jaar wereldwijd samenwerken. Deze unieke informatie vormt de basis voor vele medische uitgaven, waaronder encyclopedieën en handboeken en is niet eerder online of in een app gepubliceerd. De uitleg is in de meeste gevallen uitgebreider dan gratis apps of verklarende woordenlijsten op internet. Regelmatig wordt de index geactualiseerd. U ontvangt daarvan automatisch een update bij het opstarten zonder opnieuw de app te hoeven aanschaffen of installeren. De app is eenmaal gedownload offline te raadplegen. Het Medische Woordenboek is ook beschikbaar in het Frans en zal later ook in andere talen worden gepubliceerd. Voor meer informatie over Imed Apps en/of Medica Press bezoekt u www.medicapress.nl Deze app is getest en geschikt bevonden voor Android 3 en hoger. De omvang van de database is ongeveer 3Mb. The Medical Dictionary contains an index of approximately 12,000 medical terms with for both professionals and patients without clear explanation complicated language. As a start for further investigation or in response to a question. The app also includes 100 and references to relevant websites ..In the Netherlands this dictionary launched in mid-December 2011 and was immediately in the section 'medicine' the most downloaded paid app and is among the top 10 most popular medical apps.You simply navigate a car driven by text in the app menu. The explanation of these medical terms drawn up by Medica Press, a Swiss consortium of medical specialists and doctors worldwide collaborating for over 30 years.This unique information forms the basis for many medical expenses, including encyclopedias and handbooks and has not previously been published online or in an app. The explanation is more extensive than in most cases free apps or glossaries on the Internet.The index is updated regularly. You will receive an automatic update at startup again without having to buy or install the app. Once the app is downloaded to view offline.Medical Dictionary is also available in French and will also be published. Later in other languages For more information about Imed Apps and / or Medica Press, visit www.medicapress.nlThis app has been tested and found suitable for Android 3 and higher.The database size is about 3Mb.

Top 5 User Reviews

  Shadira Monsanto

It's not working

Every time I open it I get a pop up not responding ..can this be fix I paid for the app

  Jing Ren

Kan er nog niks mee opzoeken. De app wil een update dowloaden maar doet dit niet.

  Hugo De Wit

Medisch woordenboek

Dit is een waardeloze apps. Ik kan de apps niet openen laat staan er iets mee opzoeken. Ik ben duidelijk mijn geld kwijt.

Medisch Woordenboek wiki

Medisch Woordenboek has been downloaded by 100 - 500 people available all over the world, anyone can be easily downloaded from the wikinsta store. You could visit their official website http://medicapress.nl to know more about the app or you can mail to info@dyteq.com them if you have any query regarding the app. This is the top famous app available in Medical category. Average rating of the app is 1.2 which is a great indication of people trust and use the app frequently. To download the app you must have your android version 2.2 and up. The price of the app is 0. According to, the public data average daily active user (DAU) of the app is 46. With Monthly active users (MAU) of 345. The latest version of the app is which currently installed in 60% of the users, last version 1.0.3 was published on Oct. 19, 2013, midnight.

Medisch Woordenboek apk info

Category: Medical

Publish Date:

Latest Version: 1.0.3

Average Rating: 1.2

Price: ? 115.48

Requirements: 2.2 and up

Downloads: 100 - 500

Daily Active Users (DAU): 46+

Monthly Active Users (MAU): 345+

Official Website: http://medicapress.nl

Email: info@dyteq.com

How to Download Medisch Woordenboek

There are numerous way to download the Medisch Woordenboek app

  1. 1. You can download Medisch Woordenboek app from your mobile. Click on the play store icon after that search the name of the app Medisch Woordenboek then click on the official app and finally you can found the install button.
  2. 2. Go to the google.com and search the app Medisch Woordenboek then google show you the app with install button click on it and your app will be installed automatically.
  3. 3. Go to the facebook.com and then search theMedisch Woordenboekapp. Facebook will show you the official page, go to the official page then you will find their official website from there you can directly download the app to your mobile.
  4. 4. If you don't have an android phone in your hand, still you can download the app from the desktop (but you must be logged in with same google account in your desktop and mobile). Go to the play.google.com and search the app then click on the install button.
  5. 5.You can download the app fromhttp://medicapress.nlofficial site alsoyou can mail them to info@dyteq.com ask for the app link. Or,you can go to their official website and get the app link through SMS. Most of the site already have SMS service to download the app.

Medisch Woordenboek Tags