Esma-ül Hüsna 1.1

Ada Corporation

Install 50,000 - 100,000

Esma-ül Hüsna apk info

Category: Books & Reference

Publish Date:

Latest Version: 1.1

Average Rating: 4.6

Price: Free

Requirements: 1.6 and up

Downloads: 50,000 - 100,000

Daily Active Users (DAU): 1032+

Monthly Active Users (MAU): 7740+

Official Website: https://google.com

Email: osmunalan@gmail.comTop 5 User Reviews

  Alper Bilyalov

Iyi

Esma-ül Hüsna wiki

Esma-ül Hüsna has been downloaded by 50,000 - 100,000 people available all over the world, anyone can be easily downloaded from the wikinsta store. You could visit their official website to know more about the app or you can mail to osmunalan@gmail.com them if you have any query regarding the app. This is the top famous app available in Books & Reference category. Average rating of the app is 4.6 which is a great indication of people trust and use the app frequently. To download the app you must have your android version 1.6 and up. The price of the app is 0. According to, the public data average daily active user (DAU) of the app is 1032. With Monthly active users (MAU) of 7740. The latest version of the app is which currently installed in 60% of the users, last version 1.1 was published on April 4, 2013, midnight.

More

About the app

Esmaül Hüsna. Muhyiddin Ibn Arabi'ye göre insan ve genel olarak kâinat ilâhî isimlerin bilinmesi ve tecelli etmesine vesile olmu?tur. Kulun, çe?itli halleri ilâhî isimlerin farkl? tecellileriyle ba?lant?l?d?r. Bir insan?n Hakk? mü?âhede ve tan?mas? hangi ilâhî isimle gerçekle?irse, Hak kendisine o isimle tecelli eder ve o ismin kulu diye nitelenir ve örne?in Abdullah, Abdurrahman, Abdürrahîm vb. denilir. Ayn? ?ey di?er isimlerde de geçerlidir. Allah böyle görülmezse, ki?i ya olu?u görmekle hakikatten veya yarat?lanlar? görmekle Haktan perdelenmi? veya hakikatin içinde olu?tan veya Hakta halktan habersiz kalm??t?r. Bir ?ah?s halk? bilmedi?i ölçüde Haktan uzakla??r, çünkü yarat?lan ve r?z?klanandan habersiz iken Allah’?n yaratan ve r?z?k veren oldu?unu bilmez. ?u halde r?z?klanan ve yarat?lan bir ?eyi gördü?ünde er Rezzak ve el- Hal?k’? mü?ahede etmeyen, olu? nedeniyle hakikatten perdelenmi? kimsedir. Bu kimse Allah’? göremez, O’nu göremeyen ise gerçek mârifeti yitirmi?tir, çünkü o el- Hal?k, er Raz?k, en- Nâfi gibi isimleri mü?ahede etmemi?tir.Uygulama Kaynak Kodu (GPL Lisansl?): https://github.com/osmunalan/EsmaulHusna
What's New

How to Download Esma-ül Hüsna

There are numerous way to download the Esma-ül Hüsna app

  1. 1. You can download Esma-ül Hüsna app from your mobile. Click on the play store icon after that search the name of the app Esma-ül Hüsna then click on the official app and finally you can found the install button.
  2. 2. Go to the google.com and search the app Esma-ül Hüsna then google show you the app with install button click on it and your app will be installed automatically.
  3. 3. Go to the facebook.com and then search theEsma-ül Hüsnaapp. Facebook will show you the official page, go to the official page then you will find their official website from there you can directly download the app to your mobile.
  4. 4. If you don't have an android phone in your hand, still you can download the app from the desktop (but you must be logged in with same google account in your desktop and mobile). Go to the play.google.com and search the app then click on the install button.
  5. 5.you can mail them to osmunalan@gmail.com ask for the app link. Or,
; ';

Tags